O barvě/Barva a prostor

Volný čas
Vytváření prostoru barvou v dějinách umění. Barvená perspektiva reneseance, barevná konvence iluzivního prostoru tří palánů až do malířství 19.s toletí, neiluzivní prostor moderního malířství 20. století. Přednáší Mgr. Jan Samec.
Termíny