Squash pro Afriku Open

Sport

Dne 9. listopadu 2013 od 9 hodin se ve Squashovém centru Hector v Praze uskuteční benefiční turnaj s názvem Squash pro Afriku Open. Akce se koná pod záštitou Rotary Klubu Ostrava International, který je hlavním organizátorem projektu Helping Malawi. Startovné činí 500 Kč a celý výtěžek organizátoři použijí na nákup moskytiér a přikrývek pro děti v Malawi. Návštěvníci budou mít možnost získat hodnotné ceny a zahrát si  proti nejlepší hráčce squashe České republiky roku 2012 Lucii Fialové. Turnaj je určen jak mužům tak ženám, profesionálům i amatérům a zájemci se mohou registrovat do 5. listopadu na  e-mailové adrese: squashproafriku@seznam.cz.

 

Před samotným turnajem se uskuteční krátká přednáška Mgr. Hany Fialové o pomoci v Malawiské republice, která je jedním z deseti nejchudších států na zemi. Helping Malawi je humanitární projekt Rotary Klubu Ostrava International , který vznikl ve spolupráci s občanským sdružením International Humanity a jehož cílem je pomoci obyvatelům chudé oblasti na východě této africké země. Projekt pomáhá v řadě oblastí, mezi které patří například podpora studia dětí na střední škole, nákup kuřat a koz na udržitelný chov, zřízení knihovny či nákup léků a základního zdravotnického materiálu. Dlouhodobým cílem Helping Malawi je pak snaha o vybudování nemocnice a zajištění tak nezbytné kvalitní lékařské péče.

 

O Rotary International:

Rotary International je celosvětová organizace sdružující již od roku 1905 vedoucí osobnosti z podnikatelských a odborných kruhů. Na 1,2 milionu mužů a žen se v rámci Rotary organizuje ve zhruba 34 000 klubech, které působí prakticky ve všech zemích světa. Členové Rotary se scházejí každý týden, aby organizovali a poskytovali humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům, prosazovali ve všech oblastech života vysoké etické zásady a napomáhali vytváření vzájemné důvěry a prosazení míru na celém světě.

Členové Rotary připravují a uskutečňují množství pozoruhodných projektů humanitárního, vzdělávacího nebo kulturního zaměření. Společenství Rotary například částkou překračující jednu miliardu dolarů podpořilo a dále podporuje program PolioPlus, který usiluje o vymýcení dětské obrny. Pod heslem END POLIO NOW se tak od roku 1985 podařilo snížit počet případů této dětské nemoci o více než 99 %. Mezi partnery Rotary patří UNICEF, WHO, ale také nadace Billa a Melindy Gatesových. Rotary také vynakládá každým rokem kolem 90 milionů dolarů na zahraniční výměnné studijní pobyty a stáže a získalo si celosvětové uznání jakožto největší poskytovatel mezinárodních vzdělávacích stipendií. Již od vzniku skautského hnutí trvá také spolupráce Rotary International a Skautu jak na celosvětové, tak i na klubové úrovni. Více informací o Rotary International naleznete na www.rotary.org .

Územně je organizace členěna do tzv. Distriktů, majících číselné označení. V Distriktu 2240, který zahrnuje Českou republiku a Slovensko, se sdružuje 47 českých a moravských a 25 slovenských Rotary klubů dohromady sdružujících 1400 členů (950 v České republice a asi 450 na Slovensku). Financování všech aktivit Rotary, ať už na úrovni klubů, distriktu nebo ústředí, je zajištěno čistě ze soukromých zdrojů, zejména členských příspěvků, darů nebo sponzoringu. Více na www.rotary2240.org .

Termíny