Křeslo pro Martina Dejdara

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, klavír Michal Mach.
Termíny