Save Your Soul Before You Die

Výstava
Kůže, gender, ženy a příroda. První tématická výstava přizvaných autorů: Klára Doležálková, Damián Machaj, Noa Nahari, Šárka Růžičková a Petra Brázdilová. Videa zachycující intmní vztah a zpověď – souznění mezi člověkem a přírodou, mezi duchovnem a meditací. Název je parafrází stále opomíjené skutečnosti týkající se současného společenského systému.
Termíny