prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., česká politoložka

Volný čas
Vedoucí Katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a předsedkyně Akreditační komise České republiky. Program uvádí Ing. Danuše Steinová.
Termíny