Léčivá meditace

Volný čas
R. Bittová skrze vlastní transformaci přináší všem hledajícím vhled SVĚTLA do podstaty bytí. Spolupracuje s Nanebevzatými Mistry a Andělskými bytostmi, jejichž poselství předává formou přednášek a léčebných technik. V meditacích dochází k postupné harmonizaci těla i duše, k uvědomování si pravých hodnot a smyslu života na Zemi.
Termíny