Výstava PUK-PUK & FRIENDS ( Petra Pohlová, Jan Čenda Čambal, Alenáš Brunclík)

Volný čas
K vidění bude instalace obrazů do tmy, prostorové objekty i projekce zvukové a světelné abstraktní animace Petry Pohlové. Otevírací doba čt - pá 15:00 - 17:00. Dále je výstava přístupná na vyžádání na vrátnici Reduty nebo na tel. čísle 605 221 504.

Termíny