Jak být a nebýt učitelem

Volný čas
Když se nás lidé na něco zeptají, začneme jim vyprávět to, co víme sami z vlastní zkušenosti. A protože většina lidí má podobné zkušenosti a dělají něco co jim také nefunguje, všimneme si toho, a začneme hledat, jak je nějak nasměrovat - příkladně na knihu, na seminář, na CD, na film, a oni pak vycítí, že tu něco není v pořádku. Cítí co říkáme, i když to nedáváme do slov. To, co nás slyší říkat je: Vidím, že v tvém životě je něco v nepořádku, tak proč nezkusíš to či ono? Tak se stane z dobře míněné rady pomoci někomu, že se zaměříme na to, co v jejich životě nefunguje. Je důležité si uvědomit, že ti ostatní zacházejí se svým životem tak, jak nejlépe umí a mají svou pravdu. To nejlepší, co můžeme pro kohokoliv udělat je, jít svým vlastním příkladem a cítit se tak dobře, jak jen můžeme.

Termíny