AUTOMOBIL Z HISTORIE AŽ PO SOUČASNOST ANEB TECHNIKA NÁS BAVÍ

Volný čas
Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod a Dům dětí a mládeže Uherský Brod vyhlašuje technicko-výtvarnou soutěž. Soutěž je určena jednotlivcům, skupinám i třídám ZŠ a ZUŠ, Dětským domovům, ZŠ praktickým a speciálním. Očekávaná výtvarná technika je modelování, konstruování z libovolného materiálu. Modely mohou být statické i mechanické. Vítáme, budou-li součástí odevzdaného finálního automobilu také jeho počáteční návrhy, zachycené plošnými technikami na papíře a fotodokumentace jednotlivých fází výroby modelu. Své práce doručte nejpozději do 15. 1. 2014 na adresu: Dům dětí a mládeže, Přemysla Otakara II.č.38, 688 01 Uherský Brod. Každá soutěžní práce musí obsahovat jméno, příjmení, věk, e-mail, telefon a adresu školy.

Termíny