SVATOPLUK ŘÍČÁNEK a hosté

Volný čas
Literární večer povídek a poezie z knihy "O čem voní víno".

Termíny