TŘETÍ MUŽ (Filmové dědictví)

Volný čas
Film-noir z poválečného okupovaného Berlína. Bezplatná studijní projekce v rámci projektu Film a škola. Vstup pouze pro držitele průkazu StudentPass nebo členy Filmového klubu Vsetín.

Termíny