Milli Janatková, Matouš Vlčinský a Radovan Jursa

Hudba
Improvizovaný večer kombinující hlasy, klarinet, kytaru a loop station s autorským čtením.
Termíny