Příběh nemocné duše

Volný čas
Přednáška s bohatou obrazovou dokumentací o historii přístupu k duševně nemocným od přírodních národů, přes starověk, středověk, novověk až do současnosti. V průběhu 75 minut dostanou posluchači ve stručném přehledu představu o vývoji diagnostiky, léčení a ošetřování nemocných i o řešení sociálních důsledků duševních poruch. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji psychiatrických zařízení na území Čech, Moravy a Slezska od 18. století do současnosti s porovnáním vývoje v zahraničí. Součástí historie jsou i v ČR velmi málo známá fakta o vyvražďování duševně nemocných během 2. světové války. Přednáší MUDr.Ivan David, CSc.
Termíny