11 světů/současná ilustrace pro děti

Výstava
Výstava nebude klasickou výstavou, ale interaktivním projektem. 11 světů vtahuje návštěvníky přímo doprostřed tvůrčího procesu, poskytuje jim šanci bavit se stejně kreativně jako sami autoři, např. Pavel Čech, Petr Nikl, Renáta Fučíková či Galina Miklínová. K tomu slouží jako celkové pojetí výstavy jako série autonomních „hnízd“, tak jejich konkrétní zabydlení různými typy her a kratochvílí. Projekt nemá věková ani jiná omezení. Ilustrace je atraktivní a srozumitelná jak dětem, tak dospělým.
Termíny