Lidová kasací zábava s muzikami účinkujícími na koncertu

Hudba
V programu „Žňě, kosení a vše kolem“ vystoupí muziky: Gaudeamus, Vycpálkovci, MČM Jiřího Pospíšila, CM Jiřího Janouška, CM Kyčera, Konrádyho dudácká muzika, CM Harafica a Slovácký krúžek.
Termíny