Bilcon 2013 - varhanní koncert

Hudba
Skladby z děl Johana Sebastiana Bacha, Gabriela Pierné, Jana Křtitele Kuchaře, Camilla Saint – Saense a Charlese Marii Widera přednesou na varhany Mgr. Pavel Rybka a na violoncello Bc. Terezie Kovalová.
Termíny