Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století

Volný čas
7. ročník historické konference. Během uplynulých šesti ročníků bylo představeno celkem 64 příspěvků, letošní konference nabídne opět necelou desítku dalších, dosud nezpracovaných, témat. Mezi nimi budou například: Dvě rozdílné studijní zkušenosti. Středoškolské studium profesorů Rudolfa Urbánka a Vlastimila Kybala na gymnasiu ve Slaném, Ohlas sarajevského atentátu 1914 ve Slaném, Karel Urbánek – slánský obchodník, světoběžník a legionář, Četník a zbraň. Vybrané případy za Slánska, Sourozenci Elznicovi ve víru druhé světové války, Odbojová činnost a věznění československého důstojníka Karla Prášila, Proměny majetkové držby velkostatků na Slánsku v letech 1945 až 1949, Vesnický učitel Václav Hrzán
Termíny