Přednáška „Dřevěné kostely ve Slezsku a na severní Moravě“ v Juditině věži

Volný čas

Klub Za starou Prahu pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem přednášku „Dřevěné kostely ve Slezsku a na severní Moravě“. Přednáška proběhne v pondělí 4. listopadu 2013 v 18 hodin v Juditině věži, Mostecká 1, Praha 1.


Přednášející Mgr. Romana Rosová z NPÚ ÚOP v Ostravě seznámí posluchače s historií dřevěných kostelů, jejich architekturou, a bude se věnovat také památkové ochraně. Zabývat se bude především církevní architekturou Těšínského Slezska, které je oblastí s největším výskytem dřevěných kostelů u nás, ale i přilehlých oblastí Moravy a Slezska Opavského. Většina z těchto kostelů je tzv. tradičních západoslovanských, vystavěných v 16. či 17. století, nacházejí se zde ale i kostely inspirované skandinávskými vzory či kostel východního typu. Přestože dřevěné kostely nepatří k tzv. „vysoké“ architektuře a jsou často dílem anonymních místních stavitelů, neubírá to nic na jejich zajímavosti a hodnotě.

Termíny