Literární proces v Česku, Rusku, Ukrajině, Bělorusku a jiných zemích, jejich vzájemné spojení a obohacování

Volný čas
Kulatý stůl.
Termíny