Hej, mistře!

Divadlo
Rybova mše vánoční a téma narození Ježíška, se v nové inscenaci Divadla Drak originálně propojí s příběhem velkého přátelství a odvahy dvou českých průkopníků lyžařství. Odkaz na lidovou tvorbu a tradici betlémů a řezbářství budou moci diváci obdivovat v podobě unikátních mechanických loutek.
Termíny