Království mašinek - svět modelářů železnic

Výstava
Výstava se věnuje železničnímu modelářství a sběratelství železničních modelů. Kromě „vitrínové“ instalace rozličných typů a měřítek modelů železničních lokomotiv, vagónů a všeho, co k železnici patří (železniční architektura, technické stavby atd.), které ukazují časový průřez vývojem tohoto odvětví modelářství, budou k vidění i ukázky modelových kolejišť od zcela miniaturních (měřítko 1:450 a 1:220), po rozměrné diorámy (měřítko 1:87 a 1:120). Výstava bude doplněna ukázkami výroby a stavby železničních modelů, stejně jako technickými nákresy a fotodokumentací skutečných lokomotiv. Většina exponátů bude směřovat k tuzemské železnici prezentací souprav Českých a Československých drah, nicméně v nezanedbatelné míře budou zastoupeny i modely zahraničních předloh, zejména ze států střední a západní Evropy. Nezaměříme se přitom pouze na modely železniční osobní přepravy, ale rovněž na modely nákladní dopravy, včetně zajímavé ukázky průmyslové železnice (lesnictví, hornictví ad.).
Termíny