Večer Františka Novotného

Volný čas
Premiéra poetického večera Hudebně-recitačního spolku Františka Černického s básněmi Františka Novotného.
Termíny