Písně a klavírní skladby Václava Jindřicha Veita

Hudba
Koncert je součástí koncertní řady věnované dílu V. J. Veita. Koncerty probíhají pod záštitou Sudetoněmeckého hudebního institutu především ve městech, v nichž skladatel působil, či zněla jeho hudba. V Chebu působil devět let jako prezident Krajského soudu. Během této doby komponoval své dvě rozsáhlejší skladby: Mši (Messe) a Symfonii (Symphomie). Byl jeden z prvních českých skladatelů, kteří vkomponovávali do svých skladeb slovanské národní melodie. Byl také prvním, který uvedl českou národní píseň do komorní hudby.
Termíny