Pod keltským dubem

Divadlo
Veselá hříčka o lásce a vzájemných lidských vztazích, zasazená do doby starých Keltů, která je tak vzdálená lidské paměti, že popisovaný děj, rozmluvy a soužití s tehdejšími bohy se mohou zdát zcela možnými.
Termíny