Šansonění

Hudba
Zpěv – Zlatka Bartošková, piano – Jiří Toufar, mluvené slovo – Karel Voříšek.
Termíny