Ples pro seniory s Březovskou „10“

Volný čas
V programu vystoupí rovněž taneční kroužky, působící při MDK Sokolov.
Termíny