Přehlídka středních škol Vysočiny

Volný čas
V Jihlavě se pravidelně schází na 50 škol různého typu a zaměření, aby mohly prezentovat své nabídky.
Termíny