Přibík Jeníšek z Újezda

Volný čas
Zatracovaný královský prokurátor a veliký mecenáš církve a umění. Přednáší PhDr. Věra Smolová – ředitelka Státního oblastního archivu v Příbrami.
Termíny