Harmony Prague

Hudba, Vážná hudba, Klasická hudba
Komorní orchestr HARMONY PRAGUE se na Novoměstské radnici setká se svými posluchači na 6 koncertech cyklu STYLOVÉ VEČERY, které proběhnou v průběhu roku 2014. Cyklus začne 14.2..2014 tzv. BAROKNÍM VEČEREM, kde zazní díla skladatelů, reprezentujících toto období. Zvláštní důraz je věnován italskému baroku, soubor uvede např. hudbu A. Corelliho, T. Vitaliho, nebude chybět samozřejmě A. Vivaldi.
Výlet do hudební historie bude pokračovat KLASICKÝM VEČEREM, na němž vedle neopominutelného W. A. Mozarta zazní i méně často uváděná díla dalších skladatelů klasicismu.
Zatímco barokní a klasická epocha nabídla pro smyčcový komorní soubor mnoho literatury, romantismus byl v tomto smyslu zaměřen spíše na větší obsazení orchestru, umožňující barevnou instrumentaci. HARMONY PRAGUE přesto přinese i ve svém ROMANTICKÉM VEČERU řadu skladeb, které charakterizují nový umělecký směr, plný citů, výrazových kontrastů, ale i nástrojové virtuozity.
Cyklus souboru HARMONY PRAGUE neopomene ani novější hudbu a z tvorby skladatelů 20. století zazní jak repertoár této doby, tak současná díla. Součástí tvorby 20. století je však i kvalitní hudba na pomezí vážné a populární hudby, proto na VEČERU NEDÁVNÉ HUDBY uslyšíme např. části z proslulé West Side Story Leonarda Bernsteina v úpravě soudobého skladatele Jiřího Temla.
V cyklu nelze nevzpomenout řadu výročí významných českých skladatelů, jimž je věnován VEČER K ROKU ČESKÉ HUDBY. Dramaturgie večera bude vycházet především z děl, originálně psaných pro komorní smyčcové obsazení, program doplní i některé úpravy skladeb, např. Kubelíkovy houslové Staré písně.
Aktivní rok své koncertní činnosti uzavře HARMONY PRAGUE VÁNOČNÍM VEČEREM, který připraví posluchačům nadílku z tvorby, která neodmyslitelně k Vánocům patří. V převážně barokním a klasickém programu zazní vedle sebe hudba W. A. Mozarta i A. Vivaldiho, vánoční náladu jistě završí známé Vánoční Concerto grosso Archangela Corelliho. Vánoční večer tak do barokního rámce uzavře celý cyklus, který jistě přinese posluchačům mnoho příjemných posluchačských zážitků i nových hudebních poznání.
Termíny