Svatomikulášská obchůzka

Volný čas, Pro děti

Mikulášský jarmark s dárky i občerstvením, pečení vánočního cukroví a figurálních perníků, bylinkářka, kovář, drátenice, historická výuka ve venkovské škole

11.30 a 14.30 Svatomikulášská obchůzka – sv. Mikuláš navštěvuje děti, čekající v chalupách i škole

Průběžně během dne obchůzky Barborek a Ambrože

15.00 Český rok aneb Besedování o lidových tradicích s Kamilou Skopovou - VI. část celoročního cyklu besed. Závěrečné povídání se známou folkloristkou a spisovatelkou bude o čase adventním a tradici českých Vánoc.

Termíny