Pozdní jagellonská gotika – doba katedrál

Kurzy, vzdělání, konference

Nenechte si ujít ve čtvrtek 14. listopadu od 17.00 hodin v hudebním oddělení pelhřimovské knihovny přednášku Pozdní jagellonská gotika – doba katedrál s oblíbeným lektorem Mgr. Jaroslavem Staňkem. Součástí přednášky bude promítání diapozitivů

Termíny