Génius evropské hudby 4 – Roman Soukup - klavír

Hudba

Tematický cyklus klavírních večerů v poznávání vnitřního světa lidí prostřednictvím hudby velkých tvůrců. Tentokrát to bude kultivovaný a velkorysý barokní mistr G.F.Handel a ve značném kontrastu náš Josef Suk a jeho nejniternější vize o tajemství života ženy. Dále zazní díla L.van Beethovena a F.Chopina.

Termíny