Výstavy v městské knihovně

Výstava

Dvanáctý rok střediska rané péče hledáčkem Jiřího Tvaroha - Výstava fotografií.

Rok v mateřské škole - Výstava prací žáků MŠ Pelhřimov

Romana Janů – Věnce a svícny z přírodních materiálů

Lukáš Janů – Výrobky ze dřeva

Podzim očima dětí - Výstava prací ZŠ Speciální Pelhřimov

Podzim  - Výstava prací ZŠ Speciální Pelhřimov

Termíny