Večer s písněmi romantiků

Volný čas
Srdečně zveme na pásmo hudby, zajímavé vyprávění a besedu s dvěma vynikajícími českými umělci: znamenitým pěvcem Janem Vernerem a jedním z nejlepších českých varhaníků Vladimírem Roubalem, ředitelem chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Setkání slibuje nevšední zážitek!
Termíny