Jundrov nostalgický, a co dál... „GLOSOV“

Výstava
Jundrov se stal místem zájmu architektů především v 60. a 70. letech. Dnes se v území, kde zanechali stopu učitelé, architekti Ivan Koleček, Petr Pelčák a Hana Urbášková, stejně jako významní absolventi naší fakulty Zdeněk Michal, Petr Uhlíř a Petr Hrůša, pohybují současní studenti architektury. Studenti se seznamují s díly svých předchůdců, hodnotí je a předkládají svoje vize.
Termíny