5+5 Obnova měst - Stadterneuerung „Havlišovo“

Výstava
Semestrální projekt aplikovaný v rámci ateliérové výuky zapojil do systémově vedeného kurzu pět dvojic studentů bakalářského stupně, každá z dvojic řešila vždy jedno jihomoravské město a jedno dolnorakouské město. Smyslem zadání bylo vysledovat zásadní rozdílnost případně podobnost problematiky obnovy malých a středních měst v obou sledovaných regionech.
Termíny