Příběhy místa „Kolečkovo“

Výstava
Celkem 16 studentů pod vedením prof. Ing. arch. Ivana Kolečka pomocí společných analýz a prací na projektu v rámci jediného zadání dávají společný pohled znásobený individuálním přístupem každého studenta. Následují tři celky výstavy: 01 Hadrián, 02 Mendel, 03 Flon – Sevelin. Práce představují program čtyř semestrů magisterského studia
Termíny