Hrádky a tvrze v okolí Bílovce

Volný čas
Zaniklé tvrze v Děrném, Bravinném, drobná středověká opevnění v Bílovci – Radotíně, Staré Vsi, Bítově, Velkých Albrechticích, zaniklá ves Žebrákov, zámky ve Slatině, Bílovci aj. Doplněno video a data projekcí. Historicko-vlastivědná přednáška, doplněná dataprojekcí. Připraveno ve spolupráci s Českou archeologickou společností. Přednáší Mgr.Jaromír Polášek.
Termíny