Brána smrti

Volný čas
Večer spojený s promítáním a besedou s tvůrcem dokumentárních snímků, Viliamem Poltikovičem, a jeho hosty (účast přislíbili: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., MUDr. Vladimír Línek, CSc., PhDr. Renáta Složilová), vás seznámí s nejnovějšími výzkumy předních tanatologů a nabídne prostor pro společnou diskuzi a sdílení.
Termíny