Ze života hmyzu

Divadlo
Satirická alegorie o lidském společenství. Činohra s výraznými hudebními, pohybovými a výtvarnými prvky.
Termíny