Svět kolem nás je z atomů. No a co?

Volný čas
Přednáška RNDr. Jana Jirsáka Ph.D.
Termíny