Je bůh spravedlivý? Proč je na světě tolik utrpení?

Volný čas
Přednáší - Kornelius Novak.
Termíny