Prostor pro jednoho kurátora - Jiří Šiller

Výstava
O medicíně se dá hovořit jako o vědě a umění vyžadující vzdělání, osobní předpoklady a empatii. Lékař každodenně rozhoduje o velmi závažných věcech, které se mnohdy bezprostředně týkají života a smrti. Pokud sám nechce onemocnět, především psychicky, musí umět nalézat seberealizaci mimo obor.
Termíny