Pestrobarevný svět pigmentů

Volný čas
Barva je považována za něco samozřejmého, v lidském životě hraje významnou úlohu. Barvy člověka silně ovlivňují a jejich význam stále roste. Přednáška bude věnována historii anorganických pigmentů, jejich rozdělení, vlastnostem a aplikačnímu využití. Pozornost bude zaměřena především na pigmenty s vysokou termickou stálostí a chemickou odolností, které nachází využití především pro vybarvování keramických glazur. Přednášku povede Prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., která je absolventkou VŠCHT v Pardubicích. Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená“.
Termíny