Výtvarná výstava

Výstava
Výstava prací amatérských výtvarnic ze skupiny PĚTTET Hradec Králové.
Termíny