Keltové ve východních Čechách

Výstava
Již tradiční dotyková výstava. Od doby kamenné do doby slovanských hradišť, která přibližuje hravou a zábavnou formou život našich předků v období pravěku a starověku, bude v závěru letošního roku rozšířena putovní výstavou Keltové ve východních Čechách, která vznikla ve spolupráci občanského sdružení Boii s Východočeským muzeem v Pardubicích a dalšími partnery v rámci projektu Historie jinak. Výstava představí svět keltských žen i mužů a přiblíží, jak zdatnými zemědělci, řemeslníky i obchodníky Keltové byli. Návštěvníci zde uvidí soubor archeologických nálezů, které zapůjčila muzea z celé České republiky.
Termíny