Zamyšlení nad tajemstvím dávných myšlenkových proudů a jejich společných kořenů a hledání

Volný čas
Skrytá symbolika struktur spirituality v archetypech světových náboženství, zejména judaismu, hinduismu a mystického učení súfismu. Přednáška PhDr. et RNDr. Jurika Hájka.
Termíny