iShorts - FeinKOšt

Film
Program FeinKOšt ve vašem kině představí české animované filmy, které vzbudily zájem na festivalu v Cannes a německé hrané, dokumentární nebo experimentální filmy úspěšné na řadě dalších zahraničních festivalů.
Termíny