Mateřština mamelošn

Divadlo
Tři ženy, tři generace, tři pojetí života: babička, matka a dcera. V jednotlivých generacích se opakují a variují společenské závislosti: co znamenalo žít před 50 lety jako Židovka v NDR a co to znamená dnes? Autorka klade otázky po identitě, po příslušnosti a vlasti na pozadí latentního antisemitismu v NDR, který musela hořce zažívat generace matky. A i když se mezitím mnohé změnilo a lidé jsou svobodní jinak než dřív, otázky po svobodě a sebeurčení zůstávají stejné. Zábavné, dojemné, poetické. Židovský vtip a vypointované dialogy: Jak telefonuje chytrý Žid s hloupým? Z Ameriky do Evropy!
Termíny