Věda a beletrie. Dva pohledy na minulost?

Volný čas
Historik David Kovařík a spisovatelka Kateřina Tučková promluví o spolupráci při přípravě dvou autorčiných historických románů vydanými brněnským nakladatelstvím Host: Vyhnání Gerty Schnirch (2009) a Žítkovské bohyně (2012), které zaznamenaly velký čtenářský úspěch, ale také kritické hlasy a diskuze nad způsobem prezentace historických témat a reálných událostí prostřednictvím „krásné literatury“ a rovněž otevírají otázku vztahu a možné kooperace odborné historické vědy a umělecká beletrie v oblasti soudobých dějin.
Termíny